ولف دی پریکس رییس شرکت کوپ هیملبلا،طرحی را برای سقف انرژی در پروجیای ایتالیا ارایه نموده است.سقف انرژی قسمتی از پروژه ی تحقیقاتی دانشگاه پروجیا با عنوان قدم برداشتن در میان تاریخ است.این تحقیق علاوه بر بررسی باستان شناسی،خلق نمادی معمار گونه را نیز در پی داشته است.سقف انرژی به عنوان سایه بان در امتداد خیابان مازینی،در مرکز پروجیا ودر آن واحد نقطه ورودی به شبکه دالان زیرزمینی را خلق می کند،که ما را به سوی تاریخ پروجیا راهنمایی میکند.این دالان مرکز شهر را با ایستگاه کوچک متروی پینستومتصل میکند.اسناد تاریخی،موجودیت دیوار شهر قدیمی اِتروسکان را در منطقه پایین پیازا جیاکومو ماتؤتی نشان می دهد،جایی که کوپ هیملبلا پیشنهاد می دهد این منطقه را به عنوان بخشی ازگالری عمومی زیرزمینیِ نشان دهنده ی تاریخ پروگیا اختصاص دهند.ورودی ها در روی زمین پیازا جیاکومو ماتؤتی به طور بصری دالان زیرزمینی را با سقف انرژی مرتبط میسازد.کوپ هیملبلا طرح سقف را با هدف بهینه سازی تولید انرژی برای شهر در هنگام جهت گیری بال غربی در ارتباط با انرژی خورشیدی گسترش داد و در عین حال بال شرقی باد را گرفتار می سازد.سقف مرکب از سه لایه شامل : تولید کننده انرژی به عنوان لایه بالایی ، لایه ی ساختاری در وسط و لایه انتهایی به عنوان ترکیبی از شیشه کاری چند لایه و زیرسازی های نیمه شفاف پنوماتیکی است.لایه بالایی در بر گیرنده ی پیل های نوری شفاف برای تولید برق وسایه اندازی خورشید است.جهت گیری منحصر به فرد هر سل به وسیله ی فایل کامپیوتری بهینه سازی شده است.بعلاوه پنج توربین بادی که درون لایه ساختاری جای گرفته انرژی اضافی را تأمین میکند.سقف و دالان زیرزمینی هر دو،بی نیاز از انرژی هستند.

سقف انرژی،پروگیا،ایتالیا


سقف انرژی،پروگیا،ایتالیا


سقف انرژی،پروگیا،ایتالیا