تبلیغات
معماری - معماری فولدینگ
 
معماری
معماری برای زندگی
 
 
چهارشنبه 6 مهر 1390 :: نویسنده : مسعود بابایی


معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود . فلسفه فولدینگ برای نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوی ، ژیل دلوز مطرح شد . وی همچون ژاک دریدا از جمله فلاسفه مکتب پسا ساختارگرایی محسوب می شود . دلوز نیز مانند دریدا اساس اندیشه خود را بر زیر سوال بردن بینش مدرن و مکتب ساختارگرایی قرار داد .
فلسفه دلوز ، یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز است . به عبارت دیگر می توان بیان نمود که فولدینگ یک طرح ضد دکارتی است . از نظر دلوز ، هستی از زیر بناهای عقل ریاضی استخراج نشده است . وی در کتاب معروف خود ، ضد ادیپ سرمایه داری و اسکیزوفرنی ( 1972) خرد مدرن را مورد پرسش قرار داد . از نظر دلوز ، خرد هر جایی است .
فلسفه فولدینگ منطق ارسطویی را نیز زیر سوال می برد . از نظر این فلسفه ، هیچ ارجحیتی در جهان وجود ندارد . زیر بنا و روبنا وجود ندارد . فولدینگ به دنبال تعدد است و می خواهد سلسله مراتب را از بین ببرد . این فلسفه در پی از بین بردن دو گانگی هاست .

فولد یعنی چین و لایه های هزار تو ، یعنی هر لایه در کنار لایه دیگر ، همه چیز در کنار هم است ، هیچ اندیشه ای بر دیگری ارجحیت ندارد ، تفسیری بالاتر و فراتر از دیگری نیست ، همه چیز افقی است . به عبارت دیگر فولدینگ می خواهد منطق دو ارزشی را دیکانستراکت کند و کثرت و تباین را جایگزین آن کند . فولدینگ هم مانند دیکانستراکشن در پی از بین بردن مبناهای فکری تمدن غرب و بالاخص منطق مطلق و ریاضی گونه مدرن است .
فولدینگ ، عمودگرایی ، طبقه بندی و سلسله مراتب مردود می داند و به جای آن افقی گرایی را مطرح می کند . از نظر فولدینگ همه چیز همسطح یکدیگر است . دلوز در کتاب خود به نام ، فولد ، لایبنیتز و باروک ( 1982 ) جهان را چنین تبیین می کند : " جهان به عنوان کالبدی از فولدها و سطوح بی نهایت که از طریق فضا ، زمان فشرده شده ، در هم پیچ و تاب خورده و پیچیده شده است . " دلوز هستی و اجزاء آن را همواره در حال شدن می بیند .
یکی از موارد کلیدی در مباحث مطرح شده توسط دلوز ، افقی گرایی است . دلوز به همراه یار همفکر خود ، فیلیکس گاتاری ، مقاله ای به نام " ریزوم " در سال 1976 در پاریس منتشر کرد . این موضوع در کتاب هزار سطح صاف ( 1980) به صورت کامل تر توسط این دو مطرح گردید . رزیوم گیاهی است بر خلاف سایر گیاهان ، ساقه آن به صورت افقی و در زیر خاک رشد می کند . برگ های آن خارج از خاک است . با قطع بخشی از ساقه آن ، این گیاه از بین نمی رود ، بلکه از همانجا در زیر خاک گسترش می یابد و جوانه های تازه ایجاد می کند .
این دو متفکر با مطرح نمودن بحث ریزوم ، سعی در بنیان فکنی اندیشه غرب کردند و اصول اولیه آن را زیر سوال بردند . از نظر آنها ، عقلانیت غرب به صورت سلسله مراتب عمودوار ، درخت گونه و مرکز مدار است .
بحث فولدینگ در معماری از اوایل دهه 1990 مطرح شد و به تدریج اکثر معماران نامدار سبک دیکانستراکشن مانند پیتر آیزنمن ، فرانک گهری ، زاها حدید و حتی معماران مدرنیست فیلیپ جانسون به این سمت گرایش پیدا کردند . از دیگر معماران و نظریه پردازان سبک فولدینگ می توان از بهرام شیردل ، جفری کیپینز ، گرگ لین و چارلز جنکز نام برد . همانند دیکانستراکشن ، خواستگاه فلسفه فولدینگ در فرانسه و معماری فولدینگ در آمریکا بوده است.
 


فلسفه‌ی فولدینگ
- : هیچ ارجحیتی در جهان وجود ندارد. (در تقابل‌ها)
- : معانی متون متكثراند (از دیدگاه مفسران مختلف)
.- : سلسله مراتب وجود ندارد
ویژگی‌های معماری فولدینگ
- : لایه‌ لایه بودن (چند لایگی) با حفظ ماهیت هر لایه و قرارگیری لایه‌ها در كنار هم
- : افق گرایی و همترازی لایه‌ها
week form)- : فرم‌های قابل انعطاف و قابل تطبیق با شرایط محیطی ومعماری ارگانیك)
- : در این نوع معماری تباین‌هایی مانند تقارن، عدم تقارن و... به چشم می‌خورند اما این تضادها به نسبت دیكانستراكشن منعطف‌ترند و در هم می‌آمیزند، به عبارت دیگر مثل دیكانستراكشن تضادها كاملاً مجزا نیستند و با عناصر واسطه به هم مربوطند.

شباهت های فولدینگ و دیكانستراكشن
1- در بسیاری از جهات (تقریباً در همه‌ی موارد) دیكانستراكشن و فولدینگ در فلسفه مشابه هستند، و در واقع فلسفه‌ی فولدینگ كاملاً نشئت یافته از فلسفه‌ی دیكانستراكشن است. كثرت معانی و عدم ارجحیت در تقابل‌ها در هر دو فلسفه وجود دارد، اما در فلسفه‌ی فولدینگ تضادها با انعطاف بیشتری در كنار هم قرار می‌گیرند .
2-1- هم در معماری فولدینگ و هم معماری دیكانستراكشن، هدف اصلی پاسخ‌گویی به قرائت‌ها و تفسیرهای مختلف از طرح است .
3-1- در معماری فولدینگ لایه‌ها ضمن قرارگیری در كنار هم ماهیت خود را حفظ می‌كنند (درهم فرو نمی‌روند) همان طور كه در معماری دیكانستراكشن احجام، اشكال، سطوح و... ماهیت خود را حفظ می كنند .
4-1- هر دو سبك معماری فولدینگ و دیكانستراكشن با الگوبرداری از علم روز، فرم‌هایی را به وجود می آورند .

تفاوت های فولدینگ و دیكانستراكشن
1-2- در معماری دیكانستراكشن تضادها و تباین‌ها در معماری به صورت مجزا شكل می‌یابند، اما در معماری فولدینگ هر چند این تضادها شكل می‌یابند اما این تضادها به صورت انعطاف‌پذیری در هم می‌آمیزند. به عنوان مثال با استفاده از یك عنصر واسطه این تباین‌ها در هم می‌آمیزند. (دقت داریم، چه در معماری فولدینگ و چه در معماری دیكانستراكشن این كه می‌گوییم تضاد به مفهوم ارجحیت یك عنصر در مقابل عنصر متضاداش نیست بلكه به معنای كاربرد همزمان هر دو عنصر متضاد در طرح است.)
2-2- در معماری فولدینگ به نسبت معماری دیكانستراكشن توجه بیشتری به افق گرایی و هم ترازی است.
3-2- در معماری فولدینگ به محیط اطراف سایت همزمان هم توجه می‌شود و هم در بعضی قسمت‌های همان سایت توجه نمی‌شود، به عبارت دیگر بعضی قسمت‌های یك طرح، طراحی ارگانیك دارد و بعضی قسمت‌های همان طرح، طراحی ارگانیك ندارد.
اما این توجه به طراحی ارگانیك در معماری فولدینگ از معماری دیكانستراكشن بیشتر است .
همان‌طور كه در قسمت قبل گفته شد، هم معماری دیكانستراكشن و هم معماری فولدینگ و حتی معماری پرش كیهانی نیز شباهت‌های زیادی به هم دارند و در امتداد تجربه‌های هم هستند كه این خود ناشی از محوریت مشترك آن‌هاست كه این محوریت مشترك همان «علم روز» است.

افقی گرایی
یکی از موارد کلیدی در مباحث مطرح شده توسط دلوز ، افقی گرایی است . دلوز به همراه یار همفکر خود ، فیلیکس گاتاری ، مقا له ای به نام " ریزوم " در سال 1976 در پاریس منتشر کرد . رزیوم گیاهی است بر خلاف سایر گیاهان ، ساقه آن به صورت افقی و در زیر خاک رشد می کند . برگ های آن خارج از خاک است . با قطع بخشی از ساقه آن ، این گیاه از بین نمی رود ، بلکه از همانجا در زیر خاک گسترش می یابد و جوانه های تازه ایجاد می کند
بحث فولدینگ در معماری از اوایل دهه 1990 مطرح شد و به تدریج اکثر معماران نامدار سبک دیکانستراکشن مانند پیتر آیزنمن ، فرانک گهری ، زاها حدید و حتی معماران مدرنیست فیلیپ جانسون به این سمت گرایش پیدا کردند . از دیگر معماران و نظریه پردازان سبک فولدینگ می توان از بهرام شیردل ، جفری کیپینز ، گرگ لین و چارلز جنکز نام برد . همانند دیکانستراکشن ، خواستگاه فلسفه فولدینگ در فرانسه و معماری فولدینگ در آمریکا بوده است
این معماران در کارهای جدید خود پیچیدگی را با وحدت یا تقابل نشان نمی دهند بلکه به صورت نرم و انعطاف پذیر ، پیچیدگی ها و گوناگونی های مختلف را در هم می آمیزند . هویت و خصوصیت هر یک از این عوامل در نهایت حفظ می شود مانند لایه های درونی زمین که تحت فشارهای خارجی تغییر شکل می دهند ، در عین این که خصوصیات خود را حفظ می کنند .
تعریف معماری فولدینگ از دیدگاه گرگ لین
فولدینگ یعنی تلفیق نمودن عوامل نامربوط در یک مخلوط به هم پیوسته
معماری فولدینگ معماری نئو باروک
معماری فولدینگ معماری نئو باروک نیز نامیده می شود . در معماری باروک ، سبک های یونانی ، رومی ، شرقی ، رومانسک ، گوتیک و کلاسیک روی یکدیگر تا می شوند و کالبد بنا و سطوح مواج دیوارها نسبت به شرایط انعطاف پذیرند . همانگونه که در معماری فولدینگ انعطاف پذیری احجام و سطوح مختلف توسط تکنولوژی جدید ، که همان رایانه است ، انجام می شود . تکنولوژی رایانه قادر است بین دو شکل ، شکل های میا نی را برای انتقال نرم یکی به دیگری انجام دهد .
 


گرگ لین در تعریف معماری فولدینگ می گوید : " فولدینگ یعنی تلفیق نمودن عوامل نامربوط در یک مخلوط به هم پیوسته . " در این رابطه می توان لایه های رسوبی در کوه ها را مثال زد که در اثر فشارهای درونی زمین روی یکدیگر خم شده و پیچ و تاب خورده اند . در عین این که هر لایه خصوصیات درونی خود را حفظ کرده است ، ولی با لایه مجاور خود درگیر شده و لایه ها به صورت انعطاف پذیری در کنار یکدیگر انحناء پیدا کرده اند .

پیتر آیزنمن به عنوان بانی طرح فلسفه فولدینگ در حوزه معماری واژه” Weak Form " یا " فرم ضعیف " را مطرح کرده است . فرمی که قابل انعطاف است و خود را با شرایط محیطی وفق دهد .
آیزنمن در طرح خود برای مرکز گردهمایی کلمبوس ( 92-1990) موضوع اشاره شده ، در فوق را به صورت کالبد معماری نشان داده است . به طور کلی در اکثر شهرهای بزرگ آمریکا ساختمانی به نام مرکز گردهمایی وجود دارد.

اصول معماری فولدینگ

-فرم تابع عملکرد یا عملکرد تابع فرم نیست .فرم برای تولید خود روندی را دنبال می کند که الزاما با معماری رابطه مستقیم ندارد و فرم حاصل تنشی است که همواره بین منطق و معرفت شهودی وجود دارد .
- هر نوع دوگانگی تفاوت، ماده و فضا ، داخل و خارج ، بالا و پایئن ، نظم و بی نظمی از درجه اعتبار ساقط است ، معماری از تنش دائم بین این قطب ها حاصل می گردد.
- معماری نمی تواند به عناصر سازنده آن تجزیه گردد نما، کف، سقف، دیوار، ستون و پنجره به معماری خرد گرا تعلق دارد .
-اگر امروزه از آزادی فضا سخن به میان می رود ، به منظور آزادی بی قید و شرط نیست در غیر این صورت با هرج و مرج مواجه خواهیم بود در عین حال فضا تنها زائیده ذهن معمار نیست و دارای حیاتی است از آن خویش.خود معمار نیز کاملا آزاد نیست و در قید فضایی است که از وی ناشی شده است . سوژه و شئ از هم جدا نیستند ، و تنش بین این دو سرانجامی ندارد هر لحظه می توان آنرا منجمد کرد تا اثر حادث گردد بدین ترتیب اگر مولف آغازگر اثر است اثر نیز آغازگر مولف است .
-روش طراحی واحدی وجود ندارد هر بنا روش خاص خود را ایجاب میکند بر خلاف گذشته که معماران در پیشنهاد روشها می کوشیدند که قابلیت بهره گیری در مقیاس جهانی را داشته ، امروزه هم معماران در هر بنا به روش ویژه ای متوسل می گردند ابداع روشهای طراحی بخشی از خود خلاقیت در معماری به شمار می رود
معماری ارگانیک نام دیگری است که می توان به معماری فولدینگ لقب داد ، زیرا ساختمانهای ساخته شده به این سبک با توجه به شرایط محیطی شکل میگیرند و گسترش می یابند.
تا کنون هیچ ساختمانی در ایران به سبک فولدینگ ساخته نشده است. راسته های مجاور هم در بازارهای سنتی ما ، نزدیکترین شکل کالبدی با مفهوم فولدینگ است.

نوع مطلب :
برچسب ها : معماری فولدینگ، معماری روز،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 14 آذر 1397 05:59 ق.ظ

You actually reported this terrifically.
cilas online prescriptions cialis cialis vs viagra cialis in sconto cialis generico milano cialis rezeptfrei cialis savings card dose size of cialis order cialis from india cialis per paypa
سه شنبه 13 آذر 1397 06:40 ب.ظ

You explained it fantastically.
cialis 20 mg cost cialis y deporte price cialis wal mart pharmacy overnight cialis tadalafil cialis side effects cialis 5 effetti collaterali tadalafil best generic drugs cialis are there generic cialis online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:32 ق.ظ

Thank you, I like it.
cialis coupon tadalafil 20mg we like it safe cheap cialis overnight cialis tadalafil cialis en mexico precio cialis bula enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg funziona cialis sicuro in linea cialis online holland
دوشنبه 12 آذر 1397 07:34 ب.ظ

You actually suggested that terrifically.
cialis 5 mg where do you buy cialis link for you cialis price cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg no prescription cialis cheap where do you buy cialis effetti del cialis brand cialis nl tadalafil generic
دوشنبه 12 آذر 1397 07:11 ق.ظ

You actually suggested this terrifically.
generic cialis soft gels does cialis cause gout preis cialis 20mg schweiz we choice cialis uk cialis side effects dangers cialis generico lilly buy cialis online cheapest achat cialis en suisse the best site cialis tablets cost of cialis cvs
یکشنبه 11 آذر 1397 07:06 ب.ظ

You actually explained this perfectly.
generic low dose cialis deutschland cialis online enter site very cheap cialis legalidad de comprar cialis warnings for cialis preis cialis 20mg schweiz only here cialis pills callus cost of cialis per pill cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 07:25 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
warnings for cialis buy cialis online cialis generico in farmacia wow cialis 20 viagra cialis levitra cialis 5 mg effetti collateral cialis lilly tadalafi cialis qualitat buy cheap cialis in uk cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 07:01 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of write ups.

cialis therapie buy cialis online acquistare cialis internet cialis generico postepay cialis tablets australia cialis tadalafil cialis tablets where do you buy cialis cialis 30 day trial coupon cialis dosage
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:20 ق.ظ

Amazing a lot of good data.
cialis cuantos mg hay rx cialis para comprar cialis tadalafil cialis rezeptfrei cialis 100 mg 30 tablet cialis with 2 days delivery cialis cost cialis en mexico precio order generic cialis online cialis 5 effetti collaterali
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:28 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of advice.

cialis diario compra cialis generico postepay cialis from canada compare prices cialis uk rezeptfrei cialis apotheke prescription doctor cialis pastillas cialis y alcoho we choice free trial of cialis we use it cialis online store venta cialis en espaa
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:45 ق.ظ

Cheers! I enjoy it.
cialis 5 effetti collaterali cialis generic availability cialis patent expiration achat cialis en suisse female cialis no prescription usa cialis online cialis 10 doctissimo acheter du cialis a geneve cialis cost cialis generic
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:10 ق.ظ

You expressed this well.
where do you buy cialis comprar cialis navarr where to buy cialis in ontario 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis in vietnam cialis daily reviews we choice cialis pfizer india cialis prices in england where to buy cialis in ontario cialis ahumada
یکشنبه 1 مهر 1397 06:50 ق.ظ

Thanks a lot. Fantastic stuff!
canadian drug store good canadian online pharmacies pharmacy canada canada pharmacies online prescriptions canadian medications 247 the best canadian online pharmacies northwest pharmacies are canadian online pharmacies safe good canadian online pharmacies trust pharmacy canadian
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:35 ق.ظ

Good content. Many thanks!
cialis 20mg prix en pharmacie estudios de cialis genricos cialis soft tabs for sale cialis for daily use cialis flussig order a sample of cialis generic cialis 20mg uk cialis online deutschland cost of cialis cvs side effects of cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:23 ب.ظ

Kudos, I appreciate it!
cialis 5 mg schweiz cialis sicuro in linea cialis lowest price il cialis quanto costa cialis 10 doctissimo tadalafil tablets cialis name brand cheap click now buy cialis brand cialis lilly tadalafi cost of cialis per pill
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:31 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
canadian online pharmacies legal are canadian online pharmacies safe canadian discount pharmacies in canada northwest pharmacies in canada legitimate canadian mail order pharmacies canada pharmacies canadian government approved pharmacies canadian online pharmacies rated trust pharmacy canadian canada drug
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:27 ق.ظ

Thank you. Numerous data!

buying cialis on internet cialis uk next day cialis 20mg preis cf buying cialis in colombia cialis with 2 days delivery cheap cialis india cialis 100mg cost acheter du cialis a geneve viagra vs cialis vs levitra wow cialis tadalafil 100mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:38 ق.ظ

Very well expressed really. !
buy viagra tesco buy viagra 50mg buy viagra online overnight online pharmacy sildenafil where to buy real viagra online buy levitra viagra buy sildenafil generic cost of viagra buy viagra sildenafil online is it safe to buy viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:15 ب.ظ

Really lots of fantastic material.
how much does a cialis cost where do you buy cialis try it no rx cialis cialis 10 doctissimo achat cialis en europe cialis generico milano generic cialis in vietnam safe dosage for cialis buy original cialis cialis sicuro in linea
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:47 ق.ظ

You revealed this adequately.
cialis cuantos mg hay pastillas cialis y alcoho cialis for daily use buy cialis online legal cialis mit grapefruitsaft viagra cialis levitra cialis 5mg prix cialis cuantos mg hay click here to buy cialis click now cialis from canada
جمعه 4 خرداد 1397 12:35 ق.ظ
Hello! I realize this is somewhat off-topic but I needed to ask.
Does managing a well-established blog like yours take a massive amount work?
I'm brand new to blogging however I do write in my journal daily.
I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online.

Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand
new aspiring blog owners. Thankyou!
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:23 ق.ظ

Whoa a lot of great tips.
where to order viagra how to get viagra with prescription buy viagra online now is it legal to buy viagra online from canada cheap generic viagra uk get viagra uk buy female viagra uk how to buy viagra online buy viagra no prescription uk viagra no prescription
شنبه 18 فروردین 1397 05:40 ب.ظ

You said it adequately..
cialis kaufen wo online cialis cialis generic acheter du cialis a geneve cialis dosage amounts cialis 5 mg schweiz cialis cuantos mg hay cialis patent expiration does cialis cause gout buy cialis sample pack
شنبه 4 فروردین 1397 10:29 ب.ظ

Superb material. Appreciate it.
cialis pills in singapore cialis generika does cialis cause gout cialis pills boards free generic cialis cialis baratos compran uk cialis rezeptfrei cialis generisches kanada cialis 100mg suppliers cialis dosage amounts
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:35 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
get cheap cialis cialis preise schweiz 5 mg cialis pharmacie en ligne estudios de cialis genricos cialis e hiv calis wow cialis 20 cialis pas cher paris cialis therapie cialis 20mg preis cf
دوشنبه 7 اسفند 1396 09:33 ق.ظ
It's appropriate time to make some plans for the future and it's time to be
happy. I have read this post and if I could I want to suggest you
few interesting things or advice. Maybe you could write
next articles referring to this article. I wish to read even more things about
it!
سه شنبه 28 شهریور 1396 02:44 ق.ظ
You are so interesting! I don't believe I have read a single thing like
that before. So wonderful to discover another person with
a few genuine thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up.
This website is one thing that is required on the web, someone with some originality!
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:59 ب.ظ
Superb website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover
the same topics talked about in this article? I'd really love to
be a part of group where I can get feedback from other experienced individuals that share the same
interest. If you have any suggestions, please let
me know. Bless you!
شنبه 23 اردیبهشت 1391 01:47 ق.ظ
SLM,MATNE BESYAR JALEBI BUD VAGHEAN MAMNON KHEYLI BE MAN KOMAK KARD VASE MAGHALAM,BAESE EFTEKHARE KE AFRADI MESLE SHOMA TOYE IN NETE SHOLOGH VA BIBANDOBAR YE HAMCHIN MATNE MOFIDI SABT KARDE.
شنبه 23 اردیبهشت 1391 01:47 ق.ظ
SLM,MATNE BESYAR JALEBI BUD VAGHEAN MAMNON KHEYLI BE MAN KOMAK KARD VASE MAGHALAM,BAESE EFTEKHARE KE AFRADI MESLE SHOMA TOYE IN NETE SHOLOGH VA BIBANDOBAR YE HAMCHIN MATNE MOFIDI SABT KARDE.
مسعود باباییخوشحالم که به دردتون خوده

ممنون از نظری که دادید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مسعود بابایی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :